Публічний договір

щодо реалізації програм та послуг

Сайт urbextour.com, який здійснює діяльність з реалізації туристичних, розважально-пізнавальних, культурно-освітніх, театрально-видовищних, програм та послуг, а також тих, що відносяться до організації дозвілля, далі іменований «Агент» (чи «Організатор»), що діє від імені, за дорученням та в інтересах інтернет-проекту Urbex Tour, пропонує будь-якій фізичній особі, суб’єкту підприємницької діяльності чи юридичній особі, що надалі іменується «Покупець», акцептувати цю Оферту та укласти даний Публічний договір (Оферту).

Оферта є публічною та відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України, її умови однакові для усіх споживачів. Беззастережне прийняття умов Оферти (оплата будь-яким способом, згідно ст. 642, ч. 2 ЦКУ) вважається її акцептом (ст. 638 ЦКУ) Покупцем та пропозиція автоматично вважається прийнятою, а Договір – укладеним.

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому документі наведені нижче терміни використовуються рівноцінно в однині та у множині (якщо інше не випливає зі змісту терміна та (або) визначення) в наступних значеннях:

1.1. «Агент» – Сайт urbextour.com, що діє від імені, за дорученням та в інтересах інтернет-проекту Urbex Tour, який, у свою чергу, уповноважений на реалізацію театрально-видовищних, туристичних, розважально-пізнавальних, культурно-освітніх програм та послуг, та таких, що організовують дозвілля, на підставі укладених агентських Договорів з Принципалами.

1.2. «Ануляція» – видалення Квитків із Замовлення з автоматичним переведенням їх до вільного продажу в Системі. Замовлення, що не оплачено за Період дії бронювання, анулюється автоматично після закінчення Періоду дії бронювання (якщо інше не передбачено додатковою інформацією на сайті).

1.3. «Квиток» – це документ (в тому числі, електронний Квиток, ваучер, сертифікат, путівка, договір з клієнтом), що формується з використанням автоматизованої системи на паперовому чи електронному носії, що засвідчує право Покупця на відвідування Заходу, що містить інформацію щодо найменування, дати, часу, місця проведення, вартості послуги відвідування Заходу, а також додаткову інформацію правового чи технічного характеру. Квиток не є товаром.

1.4. «Бронювання» – сформоване Замовлення, що знаходиться в режимі очікування оплати Покупцем.

1.5. «Період дії бронювання» – це період часу з моменту оформлення Замовлення до моменту здійснення оплати Замовлення, встановлений Агентом в Системі для кожного Заходу окремо, протягом якого Квитки, що включені в Замовлення, недоступні для використання іншими особами, крім Покупця цього Замовлення протягом всього періоду дії бронювання.

1.6. «Доставка» – комплексна послуга Агента та/або Реалізатора щодо переміщення, перевезення та адресної доставки квитків одержувачу, що супроводжується інформуванням Замовника та відповідальністю за збереження відправлення, за яке стягується додаткова сплата.

1.7. «Замовлення» – один чи кілька Квитків на один Захід, обраних Покупцем з Системи та об’єднаних в Системі єдиним ідентифікаційним номером.

1.8. «Захід» – театрально-видовищний, туристичний, розважально-пізнавальний, дозвіллєвий, культурно-освітній захід (у тому числі, театральний спектакль, циркова вистава, концерт у залі, клубі чи на відкритому майданчику, виставка, кінопоказ, фестиваль, шоу, показ мод, спортивне змагання, екскурсія, лекція, майстер клас, туристична поїздка, індивідуальний чи груповий тур, а також будь-який інший захід), відвідування якого можливо тільки по пред’явленню спеціального документа – Квитка.

1.9. «Номінальна вартість квитка» – ціна відвідування Заходу, що встановлена Принципалом для всіх Покупців;

1.10. «Принципал» – юридична особа чи фізична особа-підприємець, яка на підставі відповідних договорів доручає Агентові від імені Принципала, в його інтересах та під його контролем надавати послуги з розповсюдження та бронювання, оформлення та реалізації (безпосереднім Покупцям) Квитків на Заходи, якщо інше прямо не встановлено положеннями цієї Оферти.

1.11. «Оферта» – даний договір на реалізацію театрально-видовищних, туристичних, розважально-пізнавальних, дозвіллєвих, культурно-освітніх програм та послуг (Публічна оферта Urbex Tour), опублікована за електронною адресою https://www.urbextour.com/uk/oferta/.

1.12. «Покупець» – акцептант цієї Публічної оферти, суб’єкт підприємницької діяльності, юридична особа чи будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, має законне право вступати в договірні відносини з Агентом та Принципалом, у тому числі, бронювати чи купувати послуги на сайті urbextour.com, або зазначене як одержувач послуги чи іншим чином користується послугами, придбаними за допомогою сайту urbextour.com, виключно для особистих, домашніх та інших потреб, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

1.13. «Система» – це автоматизована інформаційна система, програмний комплекс, призначений для бронювання та купівлі Квитків, яка задовольняє вимогам щодо захисту від несанкціонованого доступу, ідентифікації, фіксування та збереження усіх операцій з Квитком, що також забезпечує збереження унікальних серії та номеру Квитка (у тому числі, Електронного Квитка) при заповненні бланку Квитка (у тому числі, Електронного Квитка) та випуску Квитка (у тому числі, Електронного Квитка). Агент (Організатор) реалізує Квитки на Заходи з використанням Системи. Доступ до Системи, а також управління Системою здійснюється Реалізатором на підставі відповідних договорів.

1.14. «Субагент» – юридична особа, індивідуальний підприємець, чи фізична особа, яка здійснює продаж Квитків Покупцям на підставі укладених з Агентом договорів щодо продажу Квитків на різні Заходи. Правила цієї Оферти для таких договорів мають силу, якщо інше не зазначене у договорі між Агентом та Субагентом.

1.15. «Сервісний збір» – грошові кошти, що стягуються з Покупця при реалізації йому Квитка з Системи Агента за надані Агентом послуги з інформаційної підтримки Покупця за допомогою сайту, а так само по інших каналах зв’язку, бронювання, оформлення та реалізації Квитків. Сервісний збір є власністю Агента. Величина Сервісного Збору для кожного Квитка визначається Агентом самостійно в процентному відношенні до Номінальної вартості квитка чи як фіксована сума. При цьому Агент вільний у виборі: стягувати чи не стягувати Сервісний Збір на будь-який Захід.

1.16. «Точка продажу» – каса та web-сайти в мережі Інтернет з продажу Квитків як Агента, так й Субагентів Агента та/або Реалізаторів.

1.17. «Реалізатор» – це юридична особа, яка має відповідні повноваження на використання Системи, здійснює діяльність, пов’язану з реалізацією Квитків на Заходи та несе відповідальність за роботу Системи.

1.18. «Сайт» – Інтернет-сайт, розташований в мережі Інтернет за адресою urbextour.com.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Дана оферта регламентує умови та порядок продажу Квитків, а також права та обов’язки, що виникають у зв’язку з цим у Агента та Покупця.

2.2. Продаж Квитків Покупцеві проводиться виключно на умовах цієї Оферти та лише в разі повного та беззастережного прийняття умов цієї Оферти Покупцем (акцепту Оферти). Частковий акцепт, як й акцепт на інших умовах не допускається. Використання Покупцем послуг Агента на запропонованих у цій Оферті умовах свідчить про укладення між ними договору.

2.3. Якщо Покупець не приймає в повному обсязі умови цієї Оферти, продаж Квитків не проводиться. Придбані Покупцем Квитки не можуть бути повернуті, у тому числі, в разі відмови Покупця на підставі не згоди Покупця з умовами цієї Оферти після акцепту її умов та оплати Квитка. Повернення грошових коштів за придбані Покупцем Квитки можливе лише у порядку та на умовах, встановлених цією Офертою.

2.4. При придбанні Квитків у Агента юридичною особою оплата Квитків проводиться юридичною особою тільки за допомогою перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Агента на підставі рахунку, що виставляється Агентом.

2.5. Агент має право вносити зміни в дану Оферту, та, в будь-якому випадку, такі зміни публікуються своєчасно та знаходяться в загальному доступі в мережі Інтернет. Використання Покупцем послуг Агента після внесення змін до тексту Оферти означає акцепт Оферти з урахуванням усіх внесених змін.

2.6. Агент має право розірвати Оферту в будь-який час без попереднього повідомлення Покупця в разі порушення останнім умов цієї Оферти та інших правил.

2.7. Дана Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Агента та діє безстроково.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом цієї Оферти є реалізація Агентом Покупцеві туристичних, театрально-видовищних, розважально-пізнавальних, дозвіллєвих, культурно-освітніх програм та послуг, що включають у себе, але не обмежуються, послуги з бронювання, оформлення, продажу та доставки (останнє за додаткову плату, що стягується додатково до Сервісного збору) Квитків на Заходи в порядку та на умовах, передбачених цією Офертою (далі за текстом – Послуги).

3.2. Агент не несе відповідальності за дії Принципала, та/або третіх осіб з продажу Квитків, що діють від свого імені та/або від імені Принципала, так само як й за зміст, організацію та факт проведення Заходу.

 

4. ПРАВИЛА АКЦЕПТУ

4.1 Дана Оферта вважається основним документом в офіційних взаєминах між Покупцем та Агентом. Ухвалення Покупцем цієї Оферти здійснюється шляхом послідовного здійснення Покупцем дій, зазначених у п. 4.3 цієї Оферти (акцепт Оферти).

Вчинення акцепту Покупцем цієї Оферти проводиться добровільно та рівнозначно укладенню письмового договору (п. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України).

4.2. До здійснення акцепту Оферти Покупець повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі, та він приймає їх безумовно та у повному обсязі.

4.3. Акцепт цієї Оферти Покупцем здійснюється шляхом послідовного вчинення наступних дій: а) звернення до Точку Продажу та/або звернення до веб-сайту Агента, Субагента чи Реалізатора, та/або дзвінок до Контактного центру Агента, Субагента чи Реалізатора; б) вибір конкретного Заходу та категорії Квитка/-ів з наявних на момент звернення Покупця; в) ознайомлення з умовами цієї Оферти; г) ознайомлення з віковими обмеженнями конкретних Заходів, а також надання контактного номера телефону, адреси електронної пошти, прізвища та імені Одержувача Електронного Квитка, а за умови оформлення доставки Квитка/-ів – адреси та часу доставки.

4.4. Після здійснення всіх дій, зазначених у пункті 4.3 цієї Оферти, Покупець, в залежності від обраного способу придбання Квитка (Квитка чи Електронного Квитка) робить оплату Замовлення відповідно до обраного Покупцем способу придбання та відповідно до такого способу придбання робить оплату в терміни, передбачені правилами оплати для конкретного Заходу. Здійснюючи оплату, Покупець підтверджує, що цілком та повністю ознайомлений, згодний та приймає умови Даного Договору.

4.5. Оплативши послугу Замовлення Покупець отримує Квиток самостійно у Точках продажу чи шляхом оформлення його доставки (за окрему плату), чи самостійно роздруковує Електронний Квиток, чи здійснює запис Електронного Квитка в пам’ять технічного пристрою, що належить Покупцеві, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації документа для контролю (сканування) в місці проведення Заходу.

4.5.1. При замовленні Квитка за допомогою Інтернет-сайту чи Контактного центру Агента та/або Субагента та/або Реалізатора Покупцеві повідомляється (або надсилається SMS-повідомлення на контактний номер телефону та (або) електронну поштову адресу) ідентифікаційний номер Замовлення, який Покупець зобов’язаний повідомити (іноді разом зі своїми прізвищем та ім’ям, якщо подібне буде застосовуватися) при отриманні Квитка в Точці Продажу чи при отриманні Квитка при його доставці. При зверненні до Точки продажу отримання Квитка проводиться на місці чи здійснюється його доставка за вказаною Покупцем адресою. Вартість доставки, порядок її здійснення, а також інша суттєва інформація, що відноситься до доставки Квитків, розміщена на Сайті Агента www.urbextour.com та є невід’ємною частиною цієї Оферти.

4.5.2. Відповідно до положень пункту 4.5 цієї Оферти Покупець може отримати Електронний Квиток за допомогою його відправки Агентом на вказану Покупцем адресу електронної пошти. Відправка Електронного Квитка здійснюється лише за умови виконання Покупцем обов’язку по повній оплаті вартості Електронного Квитка та Сервісного збору (у разі справляння Сервісного збору).

 

5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ

5.1. Покупець має право здійснити оплату Квитків будь-яким із способів, запропонованих Агентом, інформація щодо яких знаходиться на сайті Агента та/або Субагента та/або Реалізатора, в Точках продажів та (або) повідомляється в Контактному центрі Агента.

5.2. Платіж вважається здійсненим Покупцем в момент підтвердження успішності транзакції з боку банку чи платіжної системи Агента чи в момент надходження грошових коштів до каси Точки продажу.

5.3. У разі оплати Замовлення банківською картою на web-сайті Агента та/або Субагента та/або Реалізатора та Точках продажів Агента та/або Субагента та/або Реалізатора Покупець зобов’язаний використовувати банківську карту, випущену на ім’я Покупця. Одночасно з цим касир в Точці продажу Квитків має право вимагати надання Покупцем оригіналів документів, що засвідчують особу Покупця.

5.4. Електронний Квиток може бути отриманий Покупцем тільки за умови формування Замовлення самостійно Покупцем безпосередньо на Інтернет-сайті Агента чи Субагента чи Реалізатора  та оплаті Замовлення тільки за допомогою банківської карти чи іншим безготівковим способом, інформація щодо яких надана на Інтернет-сайті Агента.

5.5. Після оплати Замовлення згідно п. 5.2 цієї Оферти Замовлення вважається проданим та у Покупця виникає право відвідати Захід.

5.6. При несплаті чи частковій сплати Замовлення протягом Періоду дії бронювання Замовлення вважається непроданим та анулюється.

5.7. Банківські комісії. Банки можуть стягувати комісію за відправку чи перерахування грошових коштів з карти чи рахунку. При перерахуванні (прийомі) грошових коштів Організатор оплачує тільки комісію, яку стягує банк Організатора. Комісії, які стягує банк Покупця, сплачує Покупець.

 

6. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

6.1. Грошові кошти, що надійшли Агентові в якості оплати Квитка, підлягають поверненню Покупцеві тільки в разі відміни/заміни/перенесення Заходу та при отриманні Агентом відповідного офіційного листа Принципала, в якому вказуються умови скасування/заміни/перенесення Заходу. З інформацією щодо порядку, строків, часу та місця повернення Квитків можна ознайомитися на Інтернет-сайті Агента. У разі, якщо повернення грошових коштів Покупцям за скасованим, заміненим чи перенесеним заходом за Квитки, придбані у Агента, здійснюється безпосередньо Принципалом, Покупець не має права пред’являти претензії до Агента. За заміненим чи перенесеним Заходом, якщо Покупець не згоден на заміну/перенесення, кошти йому повертаються в день Заходу.

6.2. Повернення грошових коштів здійснюється Принципалом самостійно чи особою, ним зазначеною, на умовах, встановлених цією статтею. Тільки за розпорядженням Принципала, в зв’язку з тим, що Агент при реалізації Квитків на Заходи діє від імені та за рахунок Принципала, можливе повернення Номінальної вартості Квитка Агентом після отримання грошових коштів від Принципала.

6.3. Повернення грошових коштів відповідно до умов цієї Оферти за придбані Покупцем Квитки здійснюється тільки за Квитки, придбані в Точках продажів чи на Інтернет-сайті Агента та Субагентіа, якщо дане місце повернення зазначено в офіційному листі Принципала/Організатора Заходу згідно з пунктом 6.1. даної Оферти.

6.4. Грошові кошти повертаються Покупцеві тільки при обов’язковому фактичному поверненні Покупцем придбаного Квитка.

6.5. Повернення грошових коштів відповідно до умов цієї Оферти за придбані Покупцем Квитки завжди проводиться за вирахуванням Сервісного збору Агента та вартості доставки замовлених та оплачених Покупцем Квитка/-ів (якщо доставка була замовлена і оплачена Покупцем).

6.6. Агент зобов’язується на вимогу Покупця надати йому інформацію про особу, відповідальну за повернення Номінальної ціни Квитка.

6.7. Покупець підтверджує та погоджується з тим, що порядок та підстави повернення Номінальної ціни Квитка, а також особа, яка зобов’язана здійснювати таке повернення, до нього доведені в повному обсязі, йому відомі та зрозумілі.

6.8. Агент не здійснює повернення коштів за загублені, пошкоджені Квитки, а також Квитки з будь-якими виправленнями та прихованою будь-яким штучним способом інформацією.

6.9. Повернення коштів за Квитки на туристичні Заходи (тури, екскурсії, майстер-класи) проводиться на наступних умовах:

6.9.1. Повне повернення здійснюється тільки в разі скасування Заходу (туру, екскурсії, майстер-класу) організатором чи в разі перенесення туру на іншу дату, якщо Покупець не погоджується з новою запропонованою датою.

6.9.2. Часткове повернення коштів Покупцеві можливе до початку Заходу з ініціативи Покупця на наступних умовах:

  • в разі відмови від замовлення більш ніж за 16 днів до дати події – утримується пеня 25% (двадцять п’ять відсотків) від вартості замовлення;
  • від 15 до 8 днів до дати події – 50% (п’ятдесят відсотків) від вартості замовлення;
  • від 7 до 5 днів до дати події – 75% (сімдесят п’ять відсотків) від вартості замовлення;
  • менше ніж за 4 дні до дати події – 100% від вартості замовлення.

Повернення грошових коштів здійснюється протягом трьох робочих днів з моменту письмового повідомлення Агента Покупцем.

6.9.3. Відповідно до пункту 5.7. даної Публічної Оферти, якщо банк Покупця стягує комісію за отримання коштів на карту Покупця, комісію оплачує Покупець.

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Покупець має право:

7.1.1. Самостійно з відкритих джерел отримувати інформацію щодо ціни Квитків на Заходи та сервісні послуги інших компаній та офіційних Квиткових операторів при прийнятті рішення щодо придбання Квитків у Агента.

7.1.2. Отримувати інформацію щодо правил продажу Квитків, наявних категорій Квитків та іншої інформації щодо Заходів, якою володіє Агент в рамках власних повноважень, з використанням мережі Інтернет, дзвінка до Контактного центру Агента та іншими способами, зазначеними на Інтернет-сайті Агента. При цьому Агент має право без пояснення причин відмовити Покупцеві в бронюванні та/або продажу Квитків.

7.1.3. Вибирати спосіб оплати Квитка із запропонованих Агентом на сайті та/або Точках Продаж Агента та/або Субагента та/або Реалізатора. При цьому, Покупець зобов’язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу.

7.1.4. Направляти відгуки щодо роботи Агента за контактами, вказаними на сайті Агента.

7.1.5. За власним вибором купувати Квиток чи Електронний Квиток на Захід.

7.1.6. Покупець має право відмовитися від придбання Квитка у Агента до моменту здійснення оплати Замовлення відповідно до умов, що передбачені цією Офертою. Така відмова спричинить припинення перед Покупцем всіх обов’язків Агента.

7.2. Покупець зобов’язаний:

7.2.1. Детально ознайомитися з усіма правилами купівлі Квитків та умовами цієї Оферти та прийняти їх при здійсненні купівлі Квитка, а також прийняти всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін відповідно до цієї Оферти.

7.2.2. При оформленні Замовлення надати необхідну, вірну, точну та повну інформацію про своє ім’я, адресу електронної пошти, телефону та місця доставки. В іншому випадку, Агент та/або Принципал не несуть відповідальності за ненадання чи неналежне надання послуг за Договором.

7.2.3. Оплатити в повному обсязі вартість оформленого Замовлення.

7.2.4. У разі придбання Квитка за допомогою Інтернет-сайту Агента за умови оплати шляхом безготівкового перерахування грошових коштів за Замовлення без оформлення послуг з доставки, звернутися до Точки Продажу Агента та/або Субагента та/або Реалізатора не пізніше дати проведення Заходу для отримання Квитка. У момент звернення для отримання Квитка повідомити ідентифікаційний номер Замовлення, а також пред’явити документ, що засвідчує особу Покупця. Пред’явлення документа необхідно для виключення можливих шахрайських операцій. Покупець не має права пред’являти претензії до Агенту в разі не отримання Квитка до дати проведення Заходу з причин, не залежних від Агента.

7.2.5. Самостійно відшкодувати збитки, що було завдано ним під час Заходу Принципалу чи іншим суб’єктам підприємницької діяльності, які забезпечують проведення Заходу, на підставі відповідних договорів з Принципалом.

7.2.6. Своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату за використання додаткових послуг в місцях проведення Заходу.

7.2.7. Прийняти всі умови надання заброньованої послуги згідно даного Договору.

7.2.8. Гарантувати Агенту та Принципалу наявність в’їзних, транзитних віз (якщо такі потрібні), а також відшкодувати всі витрати, які можуть виникнути у Принципала при оплаті штрафних санкцій за порушення імміграційних правил країни в’їзду/транзиту чи депортації Покупця. Витрати Принципала, а також штрафні санкції відшкодовуються Покупцем на підставі рахунку-фактури не пізніше 3-х банківських днів з дати її виставлення.

7.2.9. При внесенні змін, відмові від заброньованих за цим Договором послуг, відшкодовувати Агенту та Принципалу фактично понесені витрати, а також сплатити суми штрафів, що регламентовані діючими правилами Принципалів. Витрати Принципалів відшкодовуються Покупцем на підставі рахунку-фактури не пізніше 3-х банківських днів з дати її виставлення.

7.3. Агент має право:

7.3.1. Вимагати від Покупця дотримання всієї процедури оформлення/оплати Замовлення за правилами, викладеними в цій Оферті.

7.3.2. При відмові Покупця прийняти дану Оферту на викладених в ній умовах відмовити Покупцеві в продажу йому Квитка та наданні додаткових послуг.

7.3.3. У будь-який час проводити модифікацію будь-якого програмного забезпечення Системи Агента, у тому числі, Інтернет-сайту, припиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування сайту, при виявленні істотних несправностей, помилок та збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт та запобігання випадків несанкціонованого доступу до сайту.

7.3.4. Встановлювати та змінювати тарифи на свої Послуги в односторонньому порядку та в будь-який час.

7.3.5. Включати в вартість Замовлення та стягувати з Покупця Сервісний збір. Вартість доставки Квитків оплачується окремо.

7.3.6. Вимагати від Покупця повної оплати Квитка чи Електронного Квитка перед тим, як зробити продаж Квитка.

7.3.7. Анулювати оформлене Замовлення, якщо воно не буде оплачене у Період дії бронювання. Замовлення не може бути відновлене для повторної оплати, крім як шляхом створення Покупцем нового Замовлення.

7.3.8. При недотриманні Покупцем будь-якого з пунктів Оферти відмовити йому у подальшому в наданні послуг.

7.3.9. Відправляти на e-mail Покупця рекламні, інформаційні та розважальні матеріали. Покупець може відмовитися від отримання розсилки в будь-який час.

7.3.10. Передавати свої права та обов’язки за цим Договором третій стороні.

7.3.11. Відмовитися від виконання даного Договору та повернути Покупцеві вартість сплаченого Квитка (за вирахуванням Сервісного збору Агента та вартості доставки замовлених та оплачених Покупцем Квитка/-ів), у разі:

а) виникнення форс-мажорних обставин, при яких надання послуг є неможливим;

б) скасування Заходу Принципалом.

7.4. Агент зобов’язаний:

7.4.1. Надавати Покупцю:

  • необхідну інформацію щодо конкретного Заходу;
  • необхідну інформацію щодо дати, місця та часу повернення коштів за придбані Квитки в разі скасування/заміни/перенесення Заходу. Підставою для надання такої інформації є офіційний лист Принципала;
  • інструкції щодо оформлення/сплати/отримання Квитка. Вичерпною інформацією вважається та інформація, яку Агент публікує на сайті та надає в Точках продажів Агента та/або Субагента та/або Реалізатора.

7.4.2. Забезпечити бронювання для Покупця послуг на умовах цього Договору. Надавати послуги бронювання на підставі укладених Агентських чи інших договорів з Принципалом.

7.4.3. Бронювати заявлені Покупцем послуги відповідно до вимог та правил відповідних Принципалів та діючих нормативів, інформувати Покупця щодо необхідності оформлення в’їзних, транзитних віз, ознайомити Покупця з правилами застосування тарифів Принципалом та штрафними санкціями, які можуть бути застосовані до Покупця в разі відмови від заброньованої послуги, зміни дати, маршруту, тощо.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. У разі невиконання чи неналежного виконання своїх зобов’язань, передбачених цією Офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умов цієї Оферти.

8.2. Відповідальність Агента перед Покупцем обмежується функцією організації та здійснення взаємодії між Принципалом та Покупцем з метою продажу Квитка, тобто Послугами, що надаються безпосередньо Агентом. Агент не є зобов’язаною особою, а так само стороною за угодою, укладеною між Принципалом та Покупцем, у зв’язку з придбанням останнім Квитка.

8.3. Агент не несе відповідальності за перенесення, заміну чи скасування Заходу. Агент несе відповідальність за неможливість отримання Покупцем замовлених послуг тільки в тому випадку, якщо неможливість їх отримання сталася з прямої вини Агента та в межах суми Сервісного збору.

8.4. Агент не несе відповідальності за невідповідність наданих Принципалом послуг очікуванням Покупця та/або його суб’єктивній оцінці. Поради та рекомендації, надані Покупцю, не можуть розглядатися як гарантії.

8.5. Покупець бере на себе всі можливі комерційні ризики, пов’язані з його діями щодо допущення помилок та неточностей в наданих їм власних особистих даних.

8.6. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки та моральну шкоду, понесені Покупцем в результаті помилкового розуміння чи нерозуміння їм інформації щодо порядку оформлення/оплати Замовлення, а також отримання та використання Послуг.

8.7. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання своїх зобов’язань за цією Офертою, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних та невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, стихійні безлади та протести, дії та рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних та енергетичних мережах, епідемії. При цьому, в тому випадку, якщо Принципал провів Захід, на який Покупець придбав Квиток, але Покупець не зміг потрапити на Захід через обставини непереборної сили, хвороби, страху чи запізнення, яке дало право Принципалу не допускати його до місця проведення Заходу, у тому числі, з інших, не залежних від Принципала обставин, Публічний договір на реалізацію програм та послуг вважається виконаним належним чином, та вартість Квитка Покупцеві не повертається.

8.8. Агент не несе відповідальності за працездатність та (або) захищеність інформаційних каналів зв’язку, що використовуються Покупцем при зверненні на веб-сайт Агента, а також за збереження інформації, у тому числі, Електронного Квитка, отриманого Покупцем відповідно до умов цієї Оферти.

8.9. Агент не несе відповідальності перед Покупцем за дії Принципала, оскільки не є Принципалом. В такому випадку відповідальність перед Покупцем несе Принципал в межах розміру суми Номінальної ціни Квитка.

8.10. Агент не несе відповідальності за дії готелів, готельних компаній, компаній з прокату автомобілів та інших постачальників туристичних послуг. Принципал несе відповідальність перед Покупцем в рамках чинного законодавства України та інших нормативно-правових документів, що регламентують взаємні відносини між Агентом, Принципалом та Покупцем.

8.11. Агент та/або Принципал не несе перед Покупцем відповідальності в разі повної чи часткової непрацездатності системи та її компонентів протягом будь-якого часу, а також при відсутності можливості доступу Покупця до системи чи несення ним будь-яких непрямих чи прямих витрат у зв’язку з даними обставинами. Всі пропозиції, ціни, а також умови продажу можуть бути змінені без повідомлення Покупця, обмежені за часом, за наявністю місць та термінів попереднього замовлення, за датами подорожей, за термінами мінімального чи максимального перебування в місці призначення, за факторами вихідних днів та свят, за сезонними коливанням цін, за листами очікування, а також за страйками та тимчасовою непрацездатністю систем бронювання та/або вони можуть бути схильні до інших змін, умов та обмежень.

8.12. Всі претензії, які стосуються заходів, пред’являються Покупцем безпосередньо Принципалу.

8.13. Всі претензії чи позови, пов’язані з цією Офертою, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом 10 (десяти) календарних днів з дати їх виникнення. Після закінчення зазначеного терміну претензії розглядатися Агентом не будуть.

8.14. Щодо претензій до якості обслуговування, фактів ненадання послуг в ході Заходу, Покупець зобов’язаний проінформувати приймаючу сторону Принципала за місцем надання послуг. Претензія Покупця повинна бути зафіксована в письмовій формі, завірена підписом офіційного представника приймаючої сторони (Принципала) та подана на розгляд Принципала з усіма підтверджуючими документами в строк не пізніше ніж через 10 календарних днів з моменту закінчення Заходу.

 

9. ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЕЛЕКТРОННОГО КВИТКА

9.1. При придбанні Електронного Квитка Покупець в будь-якому випадку зобов’язується повідомити свою справжню адресу електронної пошти, номер телефону, а також вказати свої прізвище та ім’я отримувача Квитка (в окремих випадках – паспортні дані, якщо є такі вимоги згідно із Законодавством України). У разі ненадання такої інформації (дійсної адреси електронної пошти, телефону, прізвища та імені Покупця та Одержувача Квитка, паспортних даних), а так само в разі надання неправдивої чи недійсної інформації, Агент має право відмовити Покупцеві в придбанні Електронного Квитка.

9.2. Покупець приймає та погоджується з тим, що він в повній мірі несе відповідальність за повідомлення помилкової чи недійсної електронної поштової адреси.

9.3. Електронний Квиток направляється Покупцеві на його електронну поштову адресу лише за умови дотримання Покупцем умов цієї Оферти щодо сплати вартості Електронного Квитка та Сервісного збору (у разі, якщо Сервісний збір стягується).

9.4. Покупець зобов’язаний самостійно та за свій рахунок здійснити друк Електронного Квитка. При здійсненні друку Електронного Квитка Покупець повинен переконатися в належній якості друку Електронного Квитка. У разі невиконання чи неналежного виконання обов’язку, встановленого цим пунктом, Покупець в повній мірі несе відповідальність за подібні дії (бездіяльність), у тому числі, в разі відмови Принципалом в проході на Захід. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникають у Покупця, в разі порушення умов цього пункту, в зв’язку з тим, що Агент не є стороною за договором надання послуг, пов’язаних з проведенням Заходу.

9.5. Покупець має право, якщо подібне допускається Принципалом та на це вказано Агентом в момент оформлення Електронного Квитка на Інтернет-сайті Агента, при проходженні на Захід пред’явити Електронний Квиток, що зберігається в пам’яті технічного пристрою, що належить Покупцеві, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації документу для контролю в місці проведення Заходу.

9.6. Покупець самостійно несе відповідальність за збереження та захист Електронного Квитка від копіювання. У разі копіювання Електронного Квитка доступ на Захід буде відкритий по тому Квитку, який був пред’явлений першим.

 

10. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

10.1. Суперечки, що виникають при виконанні договору на умовах цієї Оферти, вирішуються з обов’язковим дотриманням претензійного порядку. Претензія подається Агенту в письмовому вигляді з додатком документів, що обґрунтовують вимоги, що пред’являються, в термін не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення причини спору. Отримана претензія розглядається Агентом в термін не більше 10 (десяти) календарних днів.

10.2. При неможливості досягнення згоди, суперечки між Покупцем та Принципалом підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Принципала. В той же час, суперечки, що виникли між Покупцем та Агентом підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Агента.

10.3. З усіх інших питань, не передбачених в Оферті, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

11. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

11.1. Вся текстова інформація та графічні зображення, що знаходяться на Сайті, є власністю Агента та/або його Контрагентів.

11.2. Передрук, відтворення в будь-якій формі, поширення, у тому числі, в перекладі, будь-яких матеріалів з сайту можливі лише з письмового дозволу Агента.

11.3. При використанні документів та пов’язаних з ними графічних зображень, розташованих на Сайті, необхідно дотримуватися таких вимог:

  • при передруку матеріалів посилатися на Сайт, як на джерело публікації, та вказати інші джерела інформації, згадані в матеріалі. Якщо матеріали розміщуються в Інтернеті, то необхідно зробити посилання на Сайт.

11.4. Документи та пов’язані з ними графічні зображення, що розташовані на Сайті, можуть бути використані тільки в інформаційних, некомерційних чи особистих цілях.

11.5. Ніякі документи та пов’язані з ними графічні зображення, розташовані на Сайті, не повинні змінюватися ніяким чином.

11.6. Ніякі графічні зображення, розташовані на Сайті, не повинні використовуватися окремо від супроводжуючого їх тексту.

11.7. Документи та пов’язані з ними графічні зображення, розташовані на Сайті, можуть містити неточності чи орфографічні помилки. Зміна інформації на Сайті проводиться періодично.

 

12. ТЕРМІН ДІЇ, ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
ТА ДОДАТКОВІ УМОВИ

12.1. Дана Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Агента та діє безстроково. Положення цього пункту поширюються у тому числі на доповнення (зміни) до цієї Оферті.

12.2. Дія Договору припиняється виконанням Сторонами своїх зобов’язань відповідно до його умов чи за взаємною згодою Сторін.

12.3. Покупець підтверджує свою згоду на участь у рекламних кампаніях, дисконтних акціях, інших програмах лояльності, що проводяться Агентом та надає право Агенту з цією метою використовувати персональні дані Покупця, зазначені при покупці Квитка.

12.4. Акцептуючи даній Договір, Покупець підтверджує, що діє добровільно, з власної волі, у нього є повноваження на підписання договору від імені всіх осіб, які разом з Покупцем будуть користуватися послугою та що вони, особи, що слідують за ним, ознайомлені з усією інформацією. Також він підтверджує, що на момент покупки Покупцем Квитка його вік був більше 18 років. 

 

 

УГОДА ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

1. Предмет угоди

1.1. Ця угода про конфіденційність (надалі – «Угода»), є складовою та невід’ємною частиною Оферти, встановлює порядок обробки, у тому числі, збір, отримання, систематизацію, накопичення, уточнення (оновлення, зміну), зберігання, використання, розкриття, передачу іншим особам, знищення персональних даних Покупця, які Urbex Tour. (Далі сторона Угоди «Агент») отримує від Покупців послуг за даним ПУБЛІЧНИМ ДОГОВОРОМ (далі – «Договір»).

1.2. Щоб Покупець отримав одну чи кілька послуг Агента, зокрема, але не виключно, послуги згідно Договору, він зобов’язаний висловити свою повну згоду з умовами Угоди. Факт акцепту Оферти означає повну його згоду з умовами Угоди.

1.3. Покупець не має права користуватися послугами Агента, якщо він не згоден з умовами Угоди, чи якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати угоди з Агентом, чи не є уповноваженою особою компанії Покупця.

1.4. Покупець дає своє однозначну згоду з умовами Угоди, та надає Агенту право отримувати, зберігати, обробляти, використовувати та розкривати персональні дані Покупця та/або уповноважених осіб на умовах Угоди та Договору, у тому числі, з метою отримання Покупцем рекламних повідомлень щодо Заходів, Квитки на які реалізуються Агентом.

1.5. Агент не несе відповідальності за отримання, зберігання, обробку, використання та розкриття персональних даних Покупця третім особам, які не перебувають у власності чи під управлінням Агента. Агент не несе відповідальності за отримання, зберігання, обробку, використання та розкриття персональних даних Покупця фізичними особами, які не є працівниками Агента, навіть якщо Покупець отримав доступ до сайтів, товарів чи послуг цих осіб за допомогою Агента чи розсилки.

1.6. Покупець визнає, що в разі недбалого ставлення Покупця до безпеки та захисту власних персональних даних та даних авторизації, якщо така проводилася Покупцем на сайті Агента, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису, персональних та інших даних Покупця. Агент не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

 

2. Персональні дані, що надаються Агентові

2.1. Агент отримує та має право використовувати наступну інформацію, у тому числі, персональні дані Покупця: ім’я, прізвище, по батькові та/або назва компанії, номер телефону, з якого телефонує Покупець, номер телефону, за яким можна зв’язатися з Покупцем, адреса електронної пошти, місто, в якому проживає Покупець, а також імена та прізвища осіб, на яких буде подаватися Заявка на послуги (якщо Покупець бронює послуги не для себе, чи не тільки для себе). Також Покупці можуть надавати Агентові такі дані: інформацію щодо кредитної/дебетної картки (тип та номер кредитної картки, CVC/CVV-код для перевірки, термін закінчення дії картки, ім’я власника картки), іншу конфіденційну інформацію та/або дані, що стосуються бронювання та/або придбання й отримання послуг.

2.2. Вся інформація збирається Агентом як є та істотно не змінюється в процесі збору даних.

 

3. Порядок використання персональних даних

3.1. Покупці, відповідно до цієї Угоди, надають право Агенту розкривати персональні дані Покупців Принципалам та/або іншим особам, які сприяють чи беруть участь у наданні таких послуг, а також особам, які надають Агенту послуги, зокрема, але не виключно, обробляють платежі. Треті сторони можуть використовувати призначену для Агента інформацію тільки в разі якщо вони надають послуги Покупцеві та/або Агентові та тільки ту інформацію, яка необхідна для надання послуги. В інших випадках Агент не передає особисті дані третім особам без згоди Покупця.

3.2. Крім вищезгаданого, розкриття персональних даних без згоди Покупця чи уповноваженої ним особи допускається у випадках, визначених законом, та лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно:

  • За обґрунтованими запитами державних органів, які мають право вимагати та одержувати такі дані;
  • У тому випадку, якщо на думку Агента Покупець порушує умови Угоди та/або інших договорів та угод між Агентом та Покупцем.

 

4. Захист інформації, що збирається, конфіденційність

4.1. З метою захисту наданих персональних даних Агент застосовує відповідні інформаційні системи та процедури. Агент використовує безпечні процедури, а також використовує технічні та фізичні обмеження доступу до персональних даних.

4.2. Тільки ті співробітники Агента, яким необхідно виконувати робочі функції, задля яких необхідний доступ до особистої інформації Покупців (Оператори), мають доступ до особистої інформації покупця.

4.3. Сторони зобов’язуються вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на збереження конфіденційної, приватної інформації, наданої Сторонами з метою виконання зобов’язань за цим Договором.

 

5. Внесення змін до угоди про конфіденційність

5.1. Агент може змінити умови Угоди. Будь ласка, періодично переглядайте умови Оферти та Угоди.

5.2. Всі зміни до Угоди набирають чинності з моменту їх публікації. Акцептуючи Оферту, Покупець підтверджує власну однозначну згоду з новими умовами Угоди в редакції, чинній на момент акцепту.

5.3. Агент не несе відповідальності за шкоду чи збитки, понесені Покупцем чи третіми особами в результаті помилкового розуміння чи нерозуміння умов Угоди, інструкцій чи вказівок щодо порядку використання веб-сайту Агента urbextour.com щодо порядку розміщення даних та інших питань.

 

6. Додаткові умови

6.1. У разі, якщо будь-яке положення Угоди, включаючи будь-яке речення, пункт чи частину, визнається таким, що суперечить закону чи недійсним, це не вплине на інші положення, що не суперечать закону; вони залишаються у повній силі та дійсними, а будь-яке недійсне положення, чи положення, яке не може бути виконано, без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно задля забезпечення його дійсності та можливості виконання.

6.2. Покупець має права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI.

6.3. Угода поширюється на Покупця з моменту акцепту Покупцем Оферти та діє до тих пір, поки зберігається будь-яка інформація щодо Покупця, у тому числі, персональні дані.

Подарунковий сертифікат на індивідуальну екскурсію

Ціна сертифікату залежить від дня тижня коли можна його використати і кількості учасників.

Зараз ви нічого не сплачуєте. З вами зв’яжеться менеджер для підтвердження бронювання та уточнення деталей. 

Сертифікат буде дійсним до: 

 Подарунковий Сертифікат

Вартість сертифікату – 399₴ за 1 людину. Щоб замовити декілька сертифікатів заповніть цю форму потрібну кількість разів заново. 

Буде дійсним до:

Бронювання індивідуальної екскурсії
Підземний Хрещатик

3990₴ – до 10 учасників. ПН-ПТ.
4990– до 10 учасників. СБ-НД.

Оберіть бажану дату та час, з вами зв’яжеться менеджер для підтвердження бронювання та уточнення деталей.

NO PREPAYMENT NEEDED – pay on arrival

12 pers – 39 EUR per person

2 pers – 59 EUR per person

Подарочный сертификат на любую подземную экскурсию от Urbex Tour

– Сейчас вы ничего не платите!
– Укажите количество человек которых мы проведем под землю по вашему сертификату
Цена 799₴ – 2 участника груповой экскурсии.